Försäljning

Utan säljare blir det sällan en affär, visa stor respekt för de som utför jobbet. Framförallt är det viktigt för den som är säljare att vara transparent. De människor du möter bär alla på en intelligens, så öppna upp och visa värdet av att samarbeta.

Alla fyller en roll, bygg relationer för framtiden. Värna om affären och skapa en vinst för alla. Ställ krav på det gemensamma engagemanget, det är en flervägskommunikaton så teama upp!
Skicka en kommentar

Populära inlägg