Innehåll i marknadsföringen

Innehållet är viktigast. Det gäller att träffa rätt i dina texter, sättet du använder länkar och hur du väljer att kanalisera dom. Att skapa tillfälliga brus kostar för mycket, även om det alltid är mycket att göra så bygg sakta och medvetet.

Makten ligger hos dina användare, besökare och kunder. I ett massproduktionssamhälle gäller det att sticka ut genom att addera ett värde, annars kommer någon annan "fling" passera dig.
Skicka en kommentar

Populära inlägg